Hersenfrequentietherapie

De hersenfrequenties zijn trillingen die kenmerkend zijn voor de elektrische activiteit van onze hersenen. Een elektro-encefalogram (eeg) toont vier groepen hersenfrequenties aan: Bèta, Alpha, Thèta en Delta. Als onze hersenen optimaal functioneren dan zijn de verschillende hersenfrequenties in harmonie aanwezig. De natuur zorgt voor deze harmonische balans doordat onze hersenen continu resoneren met de trillingen van het elektrische veld van de atmosfeer en het magneetveld van de aarde. Deze velden trillen namelijk met frequenties die identiek zijn aan onze hersenfrequenties. In onze onnatuurlijke leefomgeving resoneren de hersenen te weinig met de trillingen van de atmosfeer en de aarde. Hierdoor kunnen onze hersenen niet optimaal functioneren en ontwikkelen we ziekten. Hersenfrequentietherapie compenseert het gebrek aan natuurlijke trillingen in onze leefomgeving en herstelt zo de gezondheid.

Onze hersenen sturen ons lichaam aan met elektromagnetische energie

Ons lichaam reguleert zichzelf via biochemische, bio-elektromagnetische en foto-biologische communicatie. Het zenuwstelsel is ons bio-elektromagnetische aansturingssysteem. Het bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en 600.000 kilometer zenuwen. De werking van ons lichaam is het resultaat van processen van elektrische en magnetische energie in de hersenen. De zenuwen transporteren de elektromagnetische impulsen van de hersenen naar het lichaam. Andersom krijgen onze hersenen via de zenuwen ook informatie van ons lichaam. Zo kunnen we ons lichaam voortdurend aansturen en waarnemen.

Onze hersenen trillen met hersenfrequenties

In onze hersenen ontstaan continu elektromagnetische impulsen. De herhalingssnelheid van deze impulsen noemen we de hersenfrequentie. We onderscheiden vier groepen hersenfrequenties die Bèta, Alpha, Thèta en Delta genoemd worden. De hersenfrequenties zijn meetbaar met elektro-encefalografie. Dit onderzoek meet de elektrische activiteit van de hersenen door de verschillende hersenfrequenties te registreren in een elektro-encefalogram (eeg). De hersenfrequenties worden gemeten als het aantal trillingen per seconde en uitgedrukt in hertz (Hz). De verschillende groepen hersenfrequenties zijn vaak gelijktijdig aanwezig maar hun mate van activiteit varieert. Door deze variaties in de hersenactiviteit ontstaan verschillende hersenfrequentiepatronen. Idealiter is hierbij de activiteit van de beide hersenhelften synchroon.

De hersenfrequenties stimuleren verschillende lichaamsfuncties

De hersenfrequenties zijn essentieel voor het functioneren van de hersenen en het lichaam. De dominantie van een groep hersenfrequenties gaat samen met kenmerken van ons bewustzijn, onze waarneming, onze capaciteiten en het functioneren van ons lichaam:

 • Bèta frequenties (14-30 Hz): waakbewustzijn westerse mens, actief naar buiten gericht, veel mentale activiteit, angstig, gespannen en onrustig, veel adrenaline, zwak immuunsysteem.
 • Langdurige Bèta: mentale blokkade, afgescheidenheid, uitputting, ziekte, langzaam genezen.
 • Alpha frequenties (7-14 Hz): optimale waaktoestand, ontspannen, rustig, alert, denken en voelen, ontvankelijk voor intuïtie, inspiratie en creativiteit, beste lichamelijke prestaties.
 • Thèta frequenties ( 4-7 Hz): staat tussen waken en slapen, tijdens dromen, ontspannen waaktoestand, innerlijk weten, diepe innerlijke vrede, evenwicht hele hersenfrequentiepatroon
 • Delta frequenties (0-4 Hz): diepe droomloze slaap, diepe meditatietoestand, bijna-doodervaringen(BDE), ruimer bewustzijn, grote verbondenheid, totaal ontspannen, optimale regeneratie.

Ons lichaam functioneert goed bij een harmonisch patroon

In een optimale, ontspannen waaktoestand hebben onze hersenen een harmonisch hersenfrequentiepatroon met deze kenmerken:

 • Dominantie van Alpha, veel Thèta en weinig Delta en Bèta
 • Synchronische activiteit van de linker- en rechterhersenhelft

Als de hersenfrequenties in balans zijn dan is een mens stabiel in zichzelf, zowel lichamelijk als mentaal en emotioneel. We zijn dan in staat om met veranderingen om te gaan, zijn stressbestendig en hebben een goed zelfgenezend vermogen.

Ons lichaam functioneert slecht bij een disharmonisch patroon

In een niet optimale, gespannen waaktoestand hebben onze hersenen een disharmonisch hersenfrequentiepatroon met deze kenmerken:

 • Dominantie van Bèta, weinig Alpha, Thèta en Delta.
 • Geen synchronische activiteit van de linker- en rechterhersenhelft.

Als de hersenfrequenties niet in balans zijn dan is een mens niet stabiel in zichzelf, zowel lichamelijk als mentaal en emotioneel. We kunnen dan moeilijk omgaan met veranderingen, zijn gevoelig voor stress en hebben een slecht zelfgenezend vermogen.

Hersenfrequentietherapie
een disharmonisch hersenfrequentiepatroon

De hersenfrequenties variëren door interne en externe invloeden

De hersenen zijn vergelijkbaar met een antenne die informatie ontvangt. Hierbij ontvangen ze signalen uit het lichaam en uit de omgeving. De hersenfrequenties veranderen door deze invloeden. Interne factoren zijn: gedachten, gevoelens, beweging, slapen, ontspanning, stress, meditatie. Externe factoren zijn: zintuigprikkels, beelden en geluiden, sociale contacten, media, electrosmog. De natuur is een belangrijke externe invloed. Zonlicht zorgt volgens het dag- en nachtritme voor een natuurlijk variërend patroon in de hersenactiviteit . Daarnaast beïnvloeden de trillingen van de atmosfeer en aarde ook de hersenfrequenties.

De elektrische en magnetische velden van de aarde trillen met de Schumann frequenties

Het elektrische veld van de atmosfeer en het magneetveld van de aarde werken continu in op ons lichaam. Deze energievelden ontstaan door de inwerking van de zon op de aarde. De zon laadt de atmosfeer en aarde op met elektromagnetische energie. Door het ruisen van de zon trillen de elektrische en magnetische velden ook met het frequentiespectrum van de zon. Daarnaast pulseren ze met frequenties van 0,5 - 30 Hertz doordat de ionosfeer zich gemiddeld 10 keer per seconde elektrische ontlaadt. Deze lage frequenties zijn vernoemd naar de ontdekker ervan: professor Schumann. Al deze trillingsfrequenties fungeren als een natuurlijke stemvork voor alle levensprocessen.

Onze hersenen resoneren met de Schumann frequenties

Het frequentiespectrum van de Schumann frequenties komt overeen met onze hersenfrequenties. De aanwezigheid van deze identieke frequenties toont aan dat onze hersenen resoneren met de natuurlijke elektrische en magnetische velden. De invloed van resonantie is te vergelijken met die van een dirigent op een orkest. De hersenen spelen continu mee op de maat van de Schumann frequenties. Hierdoor blijft de harmonische balans in de hersenfrequenties bestaan. De blootstelling aan het elektrische veld van de atmosfeer en het magneetveld van de aarde is dan ook een voorwaarde voor een goed functioneren van de hersenen en het lichaam. Als we in de ongestoorde natuur leven dan resoneren onze hersenen dag en nacht met de natuurlijke trillingen van deze velden.

Hersenfrequentietherapie

Te weinig resonantie met natuurlijke trillingen is een oorzaak van ziekte

Er ligt een dicht netwerk van kunstmatige elektromagnetische velden over de aarde. Met als resultaat dat er op de hele aarde geen ongestoord natuurlijk elektrisch veld en magneetveld meer bestaat. Vooral in steden met dichte bebouwing en in gebouwen zijn we afgesneden van de natuurlijke trillingen van deze velden. Hierdoor resoneren onze hersenen te weinig met de Schumann frequenties. Er ontstaat een disharmonisch hersenfrequentiepatroon met een zwakke werking van het lichaam. Op den duur resulteert dit in ziekte.

De resonantie met kunstmatige trillingen is een oorzaak van ziekte

Onze hersenen resoneren niet alleen met natuurlijke trillingen maar ook met kunstmatige trillingen. In onze leefomgeving zijn we blootgesteld aan een hoge intensiteit van veel soorten technische elektromagnetische velden met kunstmatige trillingen. Deze zijn afkomstig van bronnen die variëren van de elektrische installatie, verlichting, elektrische apparatuur en systemen voor draadloze communicatie in huis tot aan technologieën voor telecommunicatie, onderzoek en militaire doeleinden over de hele aarde. Hierdoor resoneren onze hersenen continu met veel kunstmatige trillingen. Er ontstaat een disharmonisch hersenfrequentiepatroon met een verstoorde werking van het lichaam. Dit leidt op den duur tot ziekte.

Hersenfrequentietherapie harmoniseert de hersenfrequenties

Apparatuur voor hersenfrequentietherapie zendt energie uit welke pulseert met een hersenfrequentie: Super Delta, Delta, Thèta, Global, Slow Alpha, Alpha, Slow Bèta en Bèta. De energie bestaat uit licht, een elektroveld of een magneetveld. De hersenen ontvangen de uitgezonden hersenfrequentie en gaan hiermee resoneren. Door het meetrillen neemt de activiteit van deze hersenfrequentie toe. Hierdoor harmoniseren ook de andere hersenfrequenties. De veranderingen van het hersenfrequentiepatroon zijn direct aantoonbaar met een eeg. De harmonisatie van de verschillende hersenfrequenties brengt de hersenen in een optimale toestand. Dit resulteert in een optimalisatie van zowel de mentale en emotionele functies als van de aansturing van de lichaamsfuncties.

Apparatuur voor hersenfrequentietherapie

 • Hersenfrequentie generator Neuro Sync Alpha NSA 07
 • Leefruimte optimalisator BOS 318 en BOS 518
 • Integral Laser System ILS 512
 • Hyper Photon 3D in combinatie met Therapie Frequentie Generator TFG 910
 • FIT 915 of TMA 717 of UBS 315 of ULD 117 in combinatie met NSA 07

Uitgebreide indicatielijst

Onze apparatuur voor hersenfrequentietherapie is voorzien van een uitgebreide indicatielijst die bij elke aandoening de aanbevolen hersenfrequentie vermeldt.

Verdeling van de hersenfrequenties vóór de behandeling:

Disharmonisch patroon zoals aanwezig bij de meeste mensen.Verdeling van de hersenfrequenties na de behandeling:

Harmonisch patroon na 8 minuten lichttherapie met Alpha pulsatie.Hersenfrequentietherapie
harmoniseert de hersenfrequenties

« Terug naar overzicht