Light Noise Detector LND 709

de kwaliteit van licht meten


Kunstlicht maakt je ziek

Het functioneren van het menselijk lichaam is afhankelijk van de energetische stimulatie van zonlicht. Blootstelling aan zonlicht bevordert dan ook de gezondheid. In tegenstelling tot deze invloed van zonlicht heeft kunstmatig licht een gezondheid verstorende werking. Langdurige blootstelling aan kunstlicht verstoort het functioneren van het lichaam. Het verschil in de effecten van zonlicht en kunstlicht wordt veroorzaakt door de kwaliteit van het uitgezonden licht. Het licht van kunstmatige lichtbronnen heeft een andere pulsatie, intensiteit en kleurenspectrum dan het zonlicht. De gezondheid verstorende invloed van kunstlicht ontstaat vooral door de pulsatie van het licht.


Kopen in de webshop

Light Noise Detector LND 709

Light Noise Detector LND 709
de pulsatie van licht transformeren in geluid

Light Noise Detector LND 709: de pulsatie van licht aantonen

De Light Noise Detector transformeert de onzichtbare pulsaties van licht in hoorbare signalen. Met deze detector kunt u de kwaliteit van alle lichtbronnen meten door de pulsatie van het licht waar te nemen als geluid. De detector is voor meerdere doeleinden toepasbaar:

  • Lichtbronnen en beeldschermen in uw woon- en werkomgeving meten zodat u de gezondheidsverstorende bronnen kunt vermijden of vervangen
  • Lichtbronnen en beeldschermen meten bij uw aankopen zodat u het product met de minst gezondheidsverstorende werking kunt selecteren
  • De modulatie van licht met een audiosignaal hoorbaar maken bij de apparatuur voor fotonentherapie en bij de energetische stimulator UBS 315