Liquid Energy AQA 707

Intensieve vitalisatie van water en voedsel


Vitaal water

Water drinken is belangrijk voor het onderhouden van de gezondheid. De aanbevolen hoeveelheid is 1-2 liter per dag. Naast deze kwantiteit is vooral de kwaliteit van het water van belang. Deze kwa-liteit van water wordt bepaald door de chemische en de energetische samenstelling. Het drinkwater uit de kraan en uit flessen wordt alleen gecontroleerd op de chemische samenstelling. Dit water is chemisch goedgekeurd maar heeft niet de energetische kwaliteit van het vitale bronwater dat de natuur ons biedt.

Liquid Energy AQA 707: water vitaliseren en reinigen

De AQA 707 herstelt de energetische kwaliteit van drinkwater. Dit apparaat vitaliseert water op een wijze zoals de natuur al het water op aarde regenereert. Door bewerking van het water met een werveling, licht en magneetvelden ontstaat vitaal water. Vitaal water is rijk aan energie en heeft een geordende structuur. Het water geeft deze energie en ordenende werking af aan het lichaam. Dit stimuleert de uitvoering van alle processen in het lichaam. Gebruik van vitaal water bevordert het behoud van een goede gezondheid en het herstel bij ziekte. Vitaal water is dan ook het optimale water voor de gezondheid.


Kopen in de webshop

Liquid Energy AQA 707

Liquid Energy AQA 707
watervitalisatie met fotonen | magneetvelden | werveling
frequenties | informatie van medicamenten

Liquid Energy AQA 707:

  • Vortex: sterke werveling
  • Lichtbron: 24 lichtdioden
  • Kleuren licht: rood+ groen +blauw = kleurenspectrum zonlicht
  • Pulsatie licht: frequentiespectrum van zonlicht
  • Magneetveld: cilinder spoel
  • Pulsatie magneetveld: frequentiespectrum van aardmagneetveld en Global frequentie
  • Energetische informatie overdracht naar keuze
  • Afmetingen: 3 x 30 x 22 cm
  • Inhoud kan: 1 liter