Fotonentherapie voor de professional


Energie en informatie van licht overdragen aan het lichaam

Fotonentherapie combineert de stimulerende werkingen van energie en informatie. Verstoringen van de gezondheid gaan vaak samen met een gebrek aan energie en harmonie in het lichaam. Deze disbalans kan het lichaam herstellen door de opname van de energie en harmoniserende informatie van licht. Het licht dat toegepast wordt bij fotonentherapie heeft dezelfde kwaliteiten als de lichaamseigen biofotonen. Daardoor heeft het uitgezonden licht een stimulerende invloed op alle processen in het lichaam. Fotonentherapie bestrijdt dan ook geen ziekten en symptomen, maar stimuleert het lichaam om zo optimaal mogelijk te functioneren. In de medische praktijk leidt deze therapie tot bijzonder goede behandelresultaten bij een breed scala aan aandoeningen.

De natuur is energie en informatie

De gehele natuur bestaat uit energie en informatie. Op de aarde is de zon de primaire bron van energie en informatie. Alle natuur op aarde absorbeert de lichtenergie van de zon en resoneert met de pulsaties van het zonlicht. Dit geldt voor de lucht, het water, de aarde en ook voor planten, dieren en mensen. De fotonen van de zon zijn onlosmakelijk verbonden met alle processen in de natuur. Ook alle levensprocessen van de mens zijn afhankelijk van zonlicht. De zon voedt het lichaam met lichtenergie en ordent het lichaam met harmoniserende informatie. Deze beide werkingen van zonlicht zijn noodzakelijk voor het functioneren van het lichaam.

Fotonentherapie draagt de energie van licht over aan het lichaam

Het menselijk lichaam absorbeert het licht van de zon. Vervolgens transformeert het lichaam dit zonlicht in lichaamseigen biofotonen en gebruikt het deze biofotonen voor alle lichaamsprocessen. De kwantumfysica en het onderzoek naar biofotonen toont aan dat alle weefsels, cellen, moleculen en atomen bestaan uit biofotonen. Het lichaam is een lichtontvanger en bestaat voor meer dan 99 % uit biofotonen. Verstoringen van de gezondheid gaan vaak samen met een tekort aan biofotonen. Fotonentherapie vult de biofotonen in het lichaam aan door het overbrengen van fotonen. De therapie stimuleert zo alle lichaamsprocessen die nodig zijn om de gezondheid te herstellen. Alle processen in het lichaam, van de stofwisseling van alle afzonderlijke cellen tot het functioneren van het totale lichaam, worden gestimuleerd door fotonen. Door deze brede werking van fotonen is fotonentherapie een universele therapie. Dit is dan ook de reden voor de toepassing van de therapie bij vele indicaties binnen diverse disciplines in de gezondheidszorg.

Fotonentherapie voor professionals

Fotonentherapie draagt de informatie van licht over aan het lichaam

Het lichaam absorbeert de fotonen van de zon en tegelijkertijd resoneert het lichaam ook met de pulsaties van de zon. Zonlicht pulseert met een zeer breed spectrum aan frequenties. Alle lichaamscellen resoneren met deze trillingen, elke cel op zijn eigen trillingsfrequentie. Het lichaam resoneert ook met de frequenties van het aardmagneetveld en het elektromagnetische veld van de atmosfeer. Deze energievelden ontstaan als gevolg van de inwerking van zonlicht op de aarde. Het lichaam is een antenne die informatie ontvangt van zonlicht en van andere natuurlijke energievelden. Deze informatie activeert en harmoniseert het functioneren van het lichaam. Verstoringen van de gezondheid gaan vaak samen met een gebrek aan harmonie en ordening. Fotonentherapie herstelt de ordening in het lichaam door het overbrengen van harmoniserende informatie. Het uitgezonden licht pulseert met het frequentiespectrum van zonlicht. Deze pulsatie heeft een universele harmoniserende werking. Daarnaast kan het uitgezonden licht pulseren met vele andere frequenties. Deze pulsaties hebben specifieke harmoniserende werkingen.

' Elke ziekte is terug te voeren naar een tekort aan licht in de cellen '
F.A. Popp

Fotonentherapie is toepasbaar in:

 • Geneeskunde: alle specialisaties
 • Complementaire geneeskunde
 • Diergeneeskunde
 • Tandheelkunde
 • Fysiotherapie
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Cosmetische branche
 • Wellnessbranche
 • Bedrijfsgezondheidszorg

Fotonentherapie is inzetbaar bij een breed spectrum aan indicaties:

 • Chronische en acute aandoeningen
 • Vegetatieve dysfuncties
 • Musculo-skeletale aandoeningen
 • Psychische aandoeningen
 • Infectieziekten
 • Pijnklachten
 • Traumata en blessures
 • Huidaandoeningen
 • Na operatie, ziekte, ongeval en sportprestatie
Lichttherapie Fotonentherapie

Fotonentherapie voldoet aan de voorwaarden van evidence-based medicine. De effecten van zacht infrarood laserlicht worden sinds 1966 wetenschappelijk onderzocht en aangetoond. Therapie met apparatuur voor softlaser-therapie wordt sinds 1970 wereldwijd toegepast. Wetenschappelijke databanken bevatten ruim 4000 publicaties van onderzoeken betreffende softlaser-therapie. Het biofotonen onderzoek biedt een verklaringsmodel voor de werking van zacht laserlicht. Dit onderzoek toont sinds 1975 aan dat alle cellen in levende organismen licht bevatten en uitzenden. Tegenwoordig doen universiteiten internationaal onderzoek naar de veranderingen in de emissie van biofotonen in relatie tot ziekte en gezondheid.

De medische toepassing van laserlicht met een lage intensiteit heeft internationaal meerdere namen:

 • Softlasertherapy
 • Low Level Laser Therapy
 • Low Power Laser Therapy
 • Cold Laser Therapy
 • Laser Phototherapy
 • Photontherapy