Leefruimte optimalisatie

Om te kunnen leven heeft ons lichaam continu iets nodig uit onze omgeving, onze leefruimte. Zo nemen we lucht, water en voedsel op. Daarnaast neemt ons lichaam ook energie op uit de natuur. We voeden ons met de energie van zonlicht en het aardmagneetveld. Dit is onmisbaar voor het functioneren van ons lichaam. Een dagelijkse dosis van deze natuurlijke energie is daarom essentieel om fit en gezond te blijven. We leven tegenwoordig veel binnen. Deze leefomgeving is arm aan zonlicht en het aardmagneetveld. Dit is onnatuurlijk en het voorziet ons lichaam niet in zijn dagelijkse behoefte aan energie. Er ontstaat dan een energetische ondervoeding van het lichaam. Ons lichaam functioneert hierdoor niet optimaal en we ontwikkelen ziekten. Leefruimte optimalisatie herstelt het tekort aan natuurlijke energie. Het creëert een energetische omgeving die de werking van ons lichaam optimaliseert.


Onze leefruimte voedt ons lichaam met energie

De biosfeer is onze leefruimte. Dit is een zone op en om de aarde die leven mogelijk maakt. Wat dichterbij is deze biosfeer de natuur in onze directe leefomgeving, zowel buiten als binnen. Mensen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. We nemen niet alleen lucht, water en voedsel op uit de natuur maar ook zonlicht, het aardmagneetveld en het elektromagnetische veld van de atmosfeer. Er is een continue uitwisseling van deze natuurlijke energie tussen ons lichaam en de natuur.

Natuurlijke energie activeert alle lichaamsfuncties

In essentie bestaat elke cel, molecuul en atoom in ons lichaam uit energie. Deze lichaamsenergie is een combinatie van elektrische ladingen, magneetvelden en licht. Het functioneren van ons lichaam is het resultaat van de continue activiteit van de lichaamsenergie. De energie van zonlicht, het aardmagneetveld en de atmosfeer voedt de energie van ons lichaam. Dit leidt tot een activatie van alle lichaamsfuncties. De hoeveelheid, kwaliteit en werking van de lichaamsenergie is afhankelijk van de hoeveelheid natuurlijke energie die op ons lichaam inwerkt.

Een natuurlijke leefruimte is rijk aan natuurlijke energie

De natuur creëert een biosfeer met alle energie en informatie die de mens nodig heeft om te kunnen leven. Als we in een natuurlijke omgeving leven dan neemt ons lichaam van zonsopgang tot zonsondergang zonlicht op. Daarnaast polariseert het aardmagneetveld dag en nacht de magneetvelden in ons lichaam. Tegelijkertijd resoneert ons lichaam dag en nacht met de trillingen van de zon, het aardmagneetveld en de atmosfeer. Hierbij domineren de trillingsfrequenties die overeen komen met onze hersenfrequenties. De energie die in een natuurlijke leefruimte op ons lichaam inwerkt heeft deze kwantiteit:

 • Veel zonlicht: van zonsopgang tot zonsondergang;
 • Veel aardmagneetveld: continu;
 • Veel trillingen met hersenfrequenties: continu.

Deze hoeveelheid natuurlijke energie hebben we nodig om onze lichaamsfuncties te activeren en gezond te blijven.

Een natuurlijke leefruimte bevat energie met natuurlijke kenmerken

De energie die in een natuurlijke leefruimte op ons lichaam inwerkt heeft deze kwaliteit:

 • Zonlicht met een volledig kleurenspectrum, een hoge intensiteit en een pulsatie met een frequentiespectrum.
 • Aardmagneetveld met een noord- en zuidpool, een lage intensiteit en een pulsatie met een frequentiespectrum.
 • Trillingen met frequenties die identiek zijn aan onze hersenfrequenties, een spectrum van 0-40 Hertz.

Deze kenmerken van natuurlijke energie hebben we nodig om onze lichaamsfuncties te activeren en gezond te blijven.


Leefruimte optimalisatie zonlicht

Leefruimte optimalisatie zonlicht

Een onnatuurlijke leefruimte is arm aan natuurlijke energie

We leven tegenwoordig vooral binnen, in gebouwen, waar slechts een klein deel van het zonlicht en aardmagneetveld naar binnendringen. De natuurlijke energie die in deze leefruimte op ons lichaam inwerkt, heeft deze kwantiteit:

 • Weinig zonlicht;
 • Weinig aardmagneetveld.;
 • Weinig trillingen met hersenfrequenties.

Te weinig inwerking van natuurlijke energie veroorzaakt een gebrek aan energie in ons lichaam. Het verzwakt de werking van ons lichaam en is een oorzaak van ziekte.

Een onnatuurlijke leefruimte is rijk aan kunstmatige energie

In onze leefruimte is veel kunstmatige energie aanwezig van het elektriciteit netwerk, verlichting, elektrische apparaten en draadloze communicatie technologie. Ons lichaam is niet alleen gevoelig voor de inwerking van natuurlijke energie maar ook van kunstmatige energie. Kunstlicht en kunstmatige elektromagnetische velden zijn echter absoluut niet identiek aan de natuurlijke energie. De kunstmatige energie die in een onnatuurlijke leefruimte op ons lichaam inwerkt, heeft deze kwantiteit en kwaliteit:

 • Veel kunstlicht met een onvolledig kleurenspectrum, een lage intensiteit en een pulsatie met onnatuurlijke frequenties.
 • Veel kunstmatige elektromagnetische velden met een hoge intensiteit en een pulsatie met onnatuurlijke frequenties.
 • Veel kunstmatige trillingen.

De inwerking van kunstmatige energie veroorzaakt schade aan de energie in ons lichaam. Het verstoort de werking van ons lichaam en is een oorzaak van ziekte.

Leefruimte optimalisatie creëert een natuuridentieke energetische leefruimte

Het gebrek aan natuurlijke energie in onze leefruimte kan op effectieve wijze gecompenseerd worden door leefruimte optimalisatie. Onze apparatuur voor leefruimte optimalisatie produceert energie met deze kenmerken:

 • Licht identiek aan zonlicht;
 • Een magneetveld identiek aan het aardmagneetveld;
 • Trillingen met hersenfrequenties zoals: Super Delta, Global en Alpha.

De kwaliteit van deze energie is identiek aan de natuur. De werking van deze energie in het lichaam is dan ook hetzelfde als natuurlijke energie. Door de effectieve stimulatie van alle lichaamsfuncties ontstaan bijzonder goede resultaten.

Leefruimte optimalisatie biedt veel mogelijkheden voor gebruik

Onze apparatuur voor leefruimte optimalisatie is bestemd voor permanent gebruik in de woning. Daarnaast kun je de mobiele leefruimte optimalisator meenemen naar verschillende plaatsen:

 • Woonruimten zoals een woonkamer, werkkamer en slaapkamer;
 • Werkplekken in gebouwen zoals een bureau en een werkplaats;
 • Voertuigen zoals een auto, bus, trein, vrachtwagen en schip;

Gebruik is speciaal aanbevolen in de buurt van draadloze communicatietechnologie zoals zendmasten, WiFi, mobiele computers en telefoons.

Meer informatie over de invloed van zonlicht, het aardmagneetveld en de hersenfrequenties op onze gezondheid leest u bij de methoden lichttherapie, magneetveldtherapie en hersenfrequentietherapie.

Leefruimte optimalisatie
creëert een natuuridentieke energetische leefruimte

« Terug naar overzicht