Lichtdetectie

Zonlicht werkt in op ons lichaam en bevordert onze gezondheid. Ons lichaam is niet alleen ontvankelijk voor zonlicht maar ook voor kunstlicht. De kwaliteit en werking van kunstlicht is echter absoluut niet identiek aan zonlicht. Blootstelling aan kunstlicht is één van de oorzaken van de hedendaagse welvaartsziekten. Hierbij is de onnatuurlijke pulsatie van het licht een belangrijke factor. Lichtdetectie meet de pulsatie van lichtbronnen en beeldschermen met het doel de blootstelling aan schadelijk kunstlicht te reduceren. Het spoort gezondheid schadend kunstlicht op door de onzichtbare pulsaties van licht te transformeren in hoorbare signalen. Aan het geluid kun je horen of een lichtbron meer of minder schadelijk is.


Zonlicht werkt in op ons lichaam en bevordert de gezondheid

Al het leven op aarde is afhankelijk van de zon als bron van energie. Zonlicht heeft in ons lichaam twee werkingen:

 • een optische werking
  Zonlicht activeert ons gezichtsvermogen via de ogen. Het zien van onze omgeving is het resultaat van de effecten van zonlicht in onze ogen en hersenen.
 • een fysiologische werking
  Zonlicht activeert alle lichaamsfuncties via de ogen en huid. Het functioneren van ons lichaam is in grote mate het resultaat van de energetische stimulatie van zonlicht. De fysiologische werkingen van zonlicht onderhouden voortdurend onze gezondheid. De kenmerken van zonlicht zijn bepalend voor de effecten in ons lichaam. Zonlicht heeft een gelijkmatige pulsatie, een volledig kleurenspectrum en een hoge intensiteit, volgens een natuurlijk variërend patroon.

Kunstlicht werkt in op ons lichaam en verstoort de gezondheid

Elektrische verlichting is vanzelfsprekend in ons dagelijks leven. Door de aanwezigheid van kunstlicht zijn we niet meer afhankelijk van de beperkte beschikbaarheid van zonlicht. Kunstmatig licht heeft in ons lichaam twee werkingen:

 • een optische werking
  Kunstlicht activeert ons gezichtsvermogen via de ogen. Door de effecten van kunstlicht in onze ogen en hersenen kunnen we onze omgeving zien.
 • een fysiologische werking
  Kunstlicht verstoort alle lichaamsfuncties. Bij de productie van kunstlicht wordt geen rekening gehouden met de effecten van het licht op ons lichaam en met de kenmerken van zonlicht. De kenmerken van kunstlicht zijn dan ook niet identiek aan zonlicht. Kunstlicht heeft een onnatuurlijke pulsatie, een onvolledig kleurenspectrum en een lage intensiteit. Deze kenmerken voorzien niet in onze dagelijkse behoefte aan zonlicht. De pulsatie en het kleurenspectrum verstoren zelfs onze lichaamsfuncties. Langdurige blootstelling aan kunstmatig licht is een oorzaak van ziekte. De pulsatie van kunstlicht speelt hierbij een belangrijke rol.

De kenmerken van zonlicht en kunstlicht:

De kenmerken van zonlicht en kunstlicht

Zonlicht pulseert met een breed polyfrequentiespectrum

De zon zendt zijn energie niet permanent uit maar met een groot aantal verschillende trillingen. Zonlicht pulseert gelijkmatig met een zeer breed spectrum aan frequenties, een polyfrequentiespectrum. Deze pulsatie klinkt als het ruisen van de zee. Natuurkundigen noemen dit 'zonne-ruisen'. De hele natuur op aarde resoneert met de trillingen van de zon. Deze resonantie stimuleert alle levensprocessen in de natuur, waaronder alle processen in ons lichaam. De invloed van de trillingen van de zon op ons lichaam is te vergelijken met die van een dirigent op een orkest. Alle lichaamscellen spelen continu mee op de maat van de zon. Hierdoor blijven de harmonische trillingen van de cellen bestaan. Zo activeert zonlicht de werking van onze hersenen en ons lichaam.

Kunstlicht pulseert met onnatuurlijke monofrequenties

Gangbare lichtbronnen pulseren met veel onnatuurlijke frequenties. Alle lichtbronnen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet pulseren met een constante mono frequentie van 100 Hertz. Deze frequentie is het dubbele van de elektriciteitsnet frequentie van 50 Hertz. Dit betekent dat het licht 100 keer per seconde knippert. Daarnaast pulseren de diverse soorten lampen met verschillende andere frequenties. Zo pulseert een gloeilamp anders dan een spaarlamp. Al deze onnatuurlijke flikkeringen irriteren continu onze hersenen. Kunstlicht verstoort daardoor de werking van onze hersenen en ons lichaam. Het kunstlicht van de apparatuur van Medifoton ontstaat door leds en laserdioden die pulseren met een polyfrequentiespectrum. De apparatuur die functioneert op netstroom heeft een transformator die wisselstroom omzet in gelijkstroom.

Lichtdetectie toont de pulsatie van kunstlicht aan

De pulsaties van kunstlicht zijn niet waarneembaar met onze ogen maar wel aantoonbaar met lichtdetectie. Een lichtdetector transformeert de onzichtbare pulsaties van licht in hoorbare signalen. Het geluid varieert van het ruisen van het polyfrequentiespectrum en het brommen van gloeilampen tot het onaangenaam knetteren van de frequenties van spaarlampen, leds en beeldschermen. De verdraagzaamheid van het geluid door onze hersenen is een indicatie voor de effecten van het licht in ons lichaam.

Lichtdetectie reduceert onze blootstelling aan schadelijk kunstlicht

Lichtdetectie kun je gebruiken voor meerdere doeleinden:

 • Lichtbronnen en beeldschermen in de woon- en werkomgeving meten zodat je de gezondheid verstorende bronnen kunt vermijden of vervangen;
 • Lichtbronnen en beeldschermen meten bij aankopen zodat je het product met de minst gezondheidverstorende werking kunt aanschaffen;
 • De modulatie van licht met een audiosignaal hoorbaar maken bij de apparatuur van Medifoton.


Leefruimte optimalisatie zonlicht

Lichtdetectie
reduceert onze blootstelling aan schadelijk kunstlicht

« Terug naar overzicht