Light Noise Detector LND 709

de modulatie van licht
met een audiosignaal aantonen


De apparaten voor fotonentherapie van Medifoton bevatten een ingebouwde modulatieset. Deze modulatieset kan de pulsatie van het licht veranderen. Het signaal van geluid kan hierbij ingezet worden. Het geluidsignaal moduleert dan het licht. Bij aansluiting van een geluidsbron op de modulatieset pulseert het licht met de frequenties van het audiosignaal. Zo wordt het geluidsignaal omgezet in een lichtsignaal. Op deze wijze kan informatie worden overgedragen. Zowel muziek als gesproken tekst kan via licht het onderbewustzijn bereiken. Elke gewenste soort van therapeutische muziek of gesproken tekst kan zo toegepast worden. Deze methode kan ook gebruikt worden om kennis op te nemen, bijvoorbeeld bij het leren van een taal. De pulsaties van het gemoduleerde licht zijn niet waarneembaar met de ogen maar wel aantoonbaar met de Light Noise Detector.

Light Noise Detector LND 709

Light Noise Detector LND 709
de pulsatie van licht transformeren in geluid

Light Noise Detector LND 709: de modulatie van licht aantonen

De Light Noise Detector transformeert onzichtbare pulsaties van licht in hoorbare signalen. Met deze detector kunt u de modulatie van het uitgezonden licht aantonen door de pulsatie van het licht waar te nemen als geluid. De volgende apparaten voor fotonentherapie bevatten een modulatie set: Hyper-Photon 3D, Integral Laser System ILS 512, Medical Photon System MPS 310, Medical Photon System MPS 912 en Ultra-compact Bio-energetic Stimulator UBS 315.

De detector is voor meerdere doeleinden toepasbaar:

  • Lichtbronnen en beeldschermen in uw woon- en werkomgeving meten zodat u de gezondheid verstorende bronnen kunt vermijden of vervangen
  • Lichtbronnen en beeldschermen meten bij uw aankopen zodat u het product met de minst gezondheid verstorende werking kunt selecteren